De uitdaging
De uitdaging van Design studio Chocolate and Foam: hoe een bijzonder en hoogkwalitatief design product op het juiste niveau positioneren en bijpassende distributiekanalen erbij betrekken?

Het plan
ReNEXT heeft zich verdiept in de markt en op grond van een strategisch business development plan een voorstel voor positionering & distributie gedaan. Doel was het op een hoger niveau brengen van
de studio en de ontwerper, passend bij de kwaliteit en toekomstplannen van dit kleine groeibedrijf. Vervolgens is er een stappenplan ontwikkeld gericht op een zorgvuldige uitbouw van partnerships
met de bij de toekomstvisie passende distributiekanalen.

De uitvoering
ReNEXT nam ook het voortouw in de daadwerkelijke uitvoer van het plan, inclusief selecteren en benaderen van de distributiepartners en de 'dealmaking'.

Het resultaat
Inmiddels zijn er succevolle overeenkomsten gesloten met onder meer de Bijenkorf en het Rijksmuseum.